Φιλοσοφείν Φιλοσοφείν Φιλοσοφείν Φιλοσοφείν
 

Επικοινωνία                                                               Περιοδικό Φιλοσοφείν    

                                                                                                                                                       

Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή με επισυνημμένο έγγραφο τύπου .doc στη διεύθυνση: delso48@yahoo.com. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310997334-5, 2310426250, 6955523690.

 Στο πλαίσιο της προαγωγής του φιλοσοφικού λόγου το περιοδικό Φιλοσοφείν περιλαμβάνει την ενότητα Βιβλιο-παρουσιάσεις, ενότητα που έχει ως στόχευση την παρουσίαση και γνωστοποίηση στο αναγνωστικό και το ερευνητικό κοινό των νέων, εκδοτικά και νοηματικά, δόκιμων φιλοσοφικών εκδόσεων. Οι εκδοτικοί οίκοι και οι συγγραφείς που ενδιαφέρονται να παρουσιαστεί το έργο τους στις σελίδες του περιοδικού μπορούν να αποστέλλουν ένα τόμο της νέας έκδοσης συνοδευμένο από βιβλιο-παρουσιαστικό σημείωμα (έκτασης δύο το πολύ σελίδων) στη διεύθυνση:  Καθηγητή Σωκράτη Δεληβογιατζή, αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό (Τομέα Φιλοσοφίας), 54124 Θεσσαλονίκη. Τόσο η νέα έκδοση όσο και το βιβλιο-παρουσιαστικό σημείωμα θα αξιολογούνται από τις επιτροπές του περιοδικού, πριν αναρτηθούν στις Βιβλιο-παρουσιάσεις, στη βάση του να τηρούνται οι θεματικές, γνωσιολογικές και επιστημονικές προδιαγραφές του.

 

 Κυκλοφόρησε η ηλεκτρονική μορφή του έκτου (6ου) τεύχους του περιοδικού Φιλοσοφειν (εκδοτικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου φιλοσοφικής έρευνας πάνω στο φαντασιακό) στον ιστότοπό μας: www.philosophein.web.auth.gr και επίκειται η έντυπη μορφή του προσεχέστατα.

 

Το προσεχές τρίτο (3ο) συνέδριο του περιοδικού, όπως έχει ήδη αναγγελθεί, με θέμα,

 Λόγος, Επικοινωνία και Εξουσία:

Μαζική εικόνα και παγκοσμιω[ποιη]τικές διεργασίες:

 Για μια νέα πολιτική της κουλτούρας

 

 

Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/1: 18:30 - 21.30, το Σάββατο 19/1: 10.00 - 14.00, 17.00 - 21.00 και Κυριακή 20/1: 10.00 - 14.00, Ιανουαρίου 2013 

στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αίθουσα Συνεδρίων, υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο  Φαντασιακό.

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: delso48@yahoo.com, όπου θα επισυνάπτεται τίτλος με περίληψη δύο το πολύ σελίδων.